Mutlu Hizmet Hattı : 444 5 495 / Hızlı Mesaj
Ara

Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Modernleşme ve Batıcılık 3. Cilt (Ciltli) - Derleme

Ürün geçici olarak temin edilememektedir


Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Modernleşme ve Batıcılık 3. Cilt (Ciltli) - Derleme Açıklaması

İçindekiler

İlhan Tekeli
Türkiye'de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı
- Ahmet Hamdi Tanpınar / Oğuz Demiralp
- Adnan Adıvar / Kurtuluş Kayalı

Murat Belge
Batılılaşma: Türkiye ve Rusya
- Batı Dışı Modernlik: Kavram Üzerine / Nilüfer Göle

Ahmet Çiğdem
Batılılaşma, Modernite ve Modernizasyon
- İsmail Hakkı Baltacıoğlu / Aylin Özman

Nilgün Toker / Serdar Tekin
Batıcı Siyasi Düşüncenin Karakteristikleri ve Evreleri
- Halide Edip Adıvar / Gökhan Çetinsaya
- Hilmi Ziya Ülken / Taşkın Takiş

Alper Kaliber
Türk Modernleşmesini Sorunsallaştıran Üç Ana Paradigma Üzerine

Hasan Bülent Kahraman
Bir Zihniyet, Kurum ve Klinik Kurucusu Olarak Batılılaşma
- Batılılaşmanın Sosyo-politik Temelleri, Düşünsel ve Toplumsal Yapısı / Mehmet Altan

Tanıl Bora
Türkiye'de Siyasal İdeolojilerde ABD / Amerika İmgesi

Metin Çulhaoğlu
Modernleşme, Batılılaşma ve Türk Solu
- Pertev Naili Boratav / Mete Çetik

Mahmut Mutman
Şarkiyatçılık / Oryantalizm
- Modernleşme: Parça mı, Bütün mü? Batılılaşma: Simge mi, Kavram mı? / Hilmi Yavuz

Tanel Demirel
Cumhuriyet Döneminde Alternatif Batılılaşma Arayışları
- Yahya Kemal / Tansel Güney
- Mümtaz Turhan / Tanel Demirel
- Şark'ın Sohbaharı: Geçmiş Ölürken / Levent Yılmaz

Tanıl Bora
Milliyetçi-Muhafazakar ve İslamcı Düşünüşte Negatif Batı İmgesi
- Mustafa Şekip Tunç / Nazım İrem

Cengiz Aktar
Olmayan Avrupa Düşüncesi Üzerine

Fatmagül Berktay
Doğul ile Batı'nın Birleştiği yer: Kadın İmgesinin Kurgulanışı

İştar B. Gözaydın
Türkiye Hukukunun Batılılaşması
- Tarık Zafer Tunaya / Bülent Tanör

Tanıl Bora - Y. Bülent Peker - Mithat Sancar
Hakim İdeolojileri, Batı, Batılılaşma ve İnsan Hakları
- Ahmet Ağaoğlu / Murat Yılmaz
- Hüseyin Cahit Yalçın / Y. Doğan Çetinkaya

Tanıl Bora / Selda Çağlar
Modernleşme ve Batılılaşmanın Bir Taşıyıcısı Olarak Sivil Toplum Kuruluşları

Özgür Gökmen
28 Şubat: Bir "Batılılaşma Restorasyonu mu?"

Osman Kafadar
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları
- Hasan Ali Yücel / Aylin Özman
- İsmail Hakkı Tonguç / Aylin Özman

Seçil Deren
Kültürel Batılılaşma
- Ekrem Akurgal / Suavi Aydın
- Batılılaşma Karşısında Arkeolojik ve Klasik Çağ Araştırmaları / Suavi Aydın

Zeynep Direk
Felsefede Modernleşmeci Düşünce
- Türkiye'de Varoluşçuluk / Zeynep Direk

Doğan Özlem
Türkiye'de Pozitivizm ve Siyaset

Kaya Akyıldız
Mavi Anadoluculuk
- Sabahattin Eyuboğlu / Kaya Akyıldız
- Cevat Şakir Kabaağaçlı / Barış Karacasu
- Nurullah Ataç ve Etkilenme Endişesi / Orhan Koçak

Faruk Öztürk
Cumhuriyet ve Ütopya

Erol Köroğlu
Türk Romanında Batılıcılığın Yeri

Özlem Berk
Batılılaşma ve Çeviri

Ayşe Öncü
Üniversite Reforme ve Batılılaşma
- 1993 Reformu ve Yabancı Öğretim Üyeleri / Atilla Lök - Bağış Erten

Eski güzel günlerini (her ne zaman ve nerede yaşanmış ise) asla unutamayan karmaşık bir toplumun yaklaşık üç yüz yıldır süregelen bir hasreti var: "Batılılaşmak / Modernleşmek / Çağdaşlamak". Kavramları günlük dile çevirmek gerekirse, en yalın ve en doğru ifadeyle bunun "daha iyi ve mutlu yaşamak" hasreti olduğunu söyleyebiliriz. Oysa sürecin kendisine, yani Batılılaşma ya da modernleşme olgusunun evrimine baktığımızda, hele bunu dünya bağlamında ele aldığımızda meselenin bir hayli karmaşık olduğunu görürüz. Bu ciltte, anılan hasretin değişik açılardan düşünsel/ideolojik bir değerlendirmesini bulacaksınız. Bu hasretin çeşitli ifade ya da eleştiri biçimlerini dile getiren Batı-Batılı-Batıcı; Avrupa-Avrupalılaşma-Avrupalılaştırma-çağdaşlaşma vs. jenerik terim ve kavramlara ve bunların ardında yatan semantik/semiyotik, siyasal/ideolojik anlamlara, bunlara yol açan tutum ve davranışlara, söylemlere; bunların toplumsal hayatımızın felsefeden siyasete, sanattan eğitime hayatın her alanına etkisini biraz daha iyi kavrayabilir miyiz? Derlemenin sorunsalı kısaca böyle özetlenebilir. Böylelikle amaç, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce bağlamında Batılı/Batıcı/modernleşmeci düşünme biçimini toplumsal hayatın her alanına etkileri bakımından ve elden geldiğince tarihsel bir perspektif içinde irdelemeye yöneliktir.
(Sunuş'tan)
Yazar: Derleme
Yayın Evi: İletişim Yayınevi
Boyut: 17.0x24.0
Format: Kitap
Kalite: 3. Hamur Ciltli
Sayfa: 624
ISBN: 9789750500435
Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Yapacağınız yorumlarla, bu ürünü almak isteyenleri doğru yönlendirmiş olun.
(0) Yorum